Sdílet obrazovku
Sdílet webkameru

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic
Website

IMUNOLOGIE

Společnost Takeda je tradičním partnerem pacientů s imunodeficiencemi i lékařů, kteří jim poskytují péči. I v České republice mohou nemocní a zdravotníci profitovat z našich dlouhodobých zkušeností, intenzivního výzkumu a moderních léčivých přípravků, které přinášíme na trh. Zaměřujeme se na podporu časné diagnostiky imunodeficiencí, komfort a optimalizaci léčby i poskytování relevantních odborných informací.

Disponujeme širokým portfoliem léčivých přípravků, zahrnujícím oblasti primární a sekundární imunodeficience.

V oblasti hereditárního angioedému (HAE), kde byla v ČR dostupná pouze moderní léčba pro akutní ataky, nyní přichází i moderní profylatická léčba.

Oblast primární a sekundární imunodeficience

Při primární (vrozené) imunodeficienci (PID) se v těle nevytvářejí v dostatečné míře některé součásti imunitního systému (imunoglobuliny – Ig, T-lymfocyty, fagocyty, složky komplementu) nebo některé z nich nefungují správně. Jedná se o více než 400 chronických poruch, vznikajících v důsledku genetické vady nebo změn v lidské DNA, v jejichž důsledku může u postiženého jedince existovat zvýšená náchylnost k bakteriálním a virovým infekcím (i atypickými agens – oportunními patogeny) a také vyšší nemocnost (banálními infekcemi i pneumoniemi, sinusitidami, meningitidami a abscesy), přičemž infekce většinou špatně odpovídá na konvenční léčbu. V Evropě trpí PID cca 10 000 osob a v převážné míře se manifestuje jako deficience protilátková, případně jako deficit T-buněk (a kombinované poruchy). Tato patologie se u jedince může objevit, aniž by se PID vyskytovala v rodinné anamnéze.

Pacientovi s imunodeficitem je nutno v rámci substituční imunoglobulinové terapie podávat infuzí nebo injekčně (intravenózně či subkutánně) protilátky získané z krve zdravých jedinců. Další možností léčby je transplantace kostní dřeně či krvetvorných buněk a genová terapie.

Sekundární (získané) imunodeficience (SID) nejsou až tak vzácné jako PID. Nevznikají na podkladě genetické poruchy, nýbrž podvýživy, jiné nemoci (chronická lymfatická leukémie – CLL, mnohočetný myelom – MM) nebo intervence, dysregulací imunitního systému při napadení tkáně hostitelského organismu, často prostřednictvím složitých mechanismů (většinou u neuromuskulárního postižení), a jsou známy i jako polékové reakce (při systémové kortikoterapii, imunosupresivní léčbě a protinádorové chemoterapii či radioterapii). Iatrogenní imunosuprese se také zaznamenává v souvislosti s některými pooperačními stavy (u popálenin nebo po splenektomii). Nejčastějším projevem sekundárních imunodeficiencí jsou rekurentní infekce v oblasti dýchacích cest a trávicího traktu. Při klinických projevech hypogamaglobulinemie má léčba charakter substituční terapie imunoglobuliny.

Vedle nitrožilního (i.v.) podání imunoglobulinů (IVIg) se používají také subkutánní (s.c.) aplikace (SCIg). K dispozici jsou i sofistikované produkty (facilitované přípravky – fSCIg), využívající dočasného zvýšení přirozeného obratu hyaluronanu v kůži s otevřením mikroskopických kanálků v subkutánní tkáni, což zvyšuje její propustnost.1 Podkožní podání také zvyšuje komfort léčby – současným trendem je rychlý přesun pacienta do domácího léčení a po zaškolení i domácí podávání Ig.

1 Bookbinder LH, Hofer A, Haller MF, et al. A recombinant human enzyme for enhanced interstitial transport of therapeutics. J Control Release 2006;114:230–241


Oblast léčby hereditárního angioedému

Hereditární angioedém (HAE) se řadí k primárním imunodeficitům, s autosomálně dominantní dědičností. Onemocnění způsobuje nedostatek funkčního C1 inhibitoru (C1-INH) v kontaktním systému a v 75 % se vyskytuje v rodinné anamnéze. Jeho ataky se obvykle vyznačují nepředvídatelnými nebo prodromálně avizovanými otoky končetin, genitálií, trupu, gastrointestinálního traktu, obličeje a hrtanu. Symptomy mohou přetrvávat až 5 dnů a je třeba jej diferenciální diagnostikou dobře odlišit od alergické reakce. Kvalita pacientova života je výrazně snížena a laryngeální příznaky jsou spojeny s významným zvýšením rizika úmrtí.1 Přitom efektivní léčba existuje.

1 Longhurst HJ, Bork K. Hereditary angioedema: causes, manifestations and treatment. Br J Hosp Med 2006;67:654–657.

Více informací o léčivým přípravcích společnosti Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. naleznete také na:

https://takeda4health.cz

TAKEDA Corporate video v25
Takhzyro - mechanismus účinku
Pouze pro přihlášené uživatele.