Pozvánka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jménem přípravného výboru si vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat do Brna, kde se ve dnech 10. - 13. října 2018 uskuteční XXXV. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů. Výroční sjezdy obou našich odborných společností - České společnosti alergologie a klinické imunologie a Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie - si tradičně drží vysoký odborný i společenský standard a já pevně doufám, že se nám v Brně podaří pokračovat v této velmi zavazující tradici. Kongres by měl být místem nejen prezentace nejnovějších vědeckých poznatků, ale i výměny dlouholetých zkušeností získaných v naší každodenní praxi. Přípravný výbor se bude maximálně snažit naplnit tyto cíle, ale i zajistit odpovídající společenské vyžití, které je vždy nedílnou součástí našich sjezdů. Jménem celého přípravného výboru si vás proto dovoluji do Brna, města Johanna Gregora Mendela, divadel i moderní architektury, co nejsrdečněji pozvat.

Prof. Jiří Litzman
Předseda přípravného výboru


Ke stažení:


 Upoutávka s programovými bloky

 Programová brožura

 Organizační informace PRO ÚČASTNÍKY

 Organizační informace PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ

 Organizační informace pro účastníky POSTEROVÉ SEKCE


Organizační výbor:

 • prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. – předseda
 • prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
 • prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
 • prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
 • doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
 • prof. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
 • prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc.

Lokální organizační výbor:

 • MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D.
 • MUDr. Zita Chovancová, Ph.D.
 • doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D.
 • MUDr. Tomáš Rohovský
 • prim. MUDr. Roman Hakl