Poděkování

Vážení přátelé, účastníci XXXIII. sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů v Plzni,

po skončení našeho každoročního dělného a příjemného setkání bych Vám chtěl moc poděkovat za Vaši účast, kterou jste nezanedbatelně přispěli k úspěchu této akce! Pevně věřím, že jste v Plzni našel každý to své – po odborné i společenské stránce – a věřím, že poměrně pestrý odborný program obsahoval sdělení a postery, které byly pro Vás zajímavé a užitečné i pro Vaši každodenní práci.

Velké díky patří také všem přednášejícím a autorům posterů, kteří přispěli hlavní měrou k vysoké odborné úrovni této akce. Při děkování nelze samozřejmě vynechat ani sponzory, bez nichž bychom tyto akce dokázali pořádat jen stěží. A v neposlední řadě chci vyslovit velké díky a upřímnou a velkou pochvalu agentuře Solen. Na jejich bedra spadla většina organizačních záležitostí, které zvládli s neobyčejnou profesionalitou a bez jakýchkoli problémů, které by mohly průběh sjezdu nějak zkomplikovat.

Ještě jednou tedy upřímné díky všem!

Těším se na další setkávání v budoucnu – ať už na sjezdu příští rok v Tatrách anebo na řadě menších akcí, které nás čekají v průběhu celého následujícího roku!

Petr Panzner


 Prohlédněte si program sjezdu - ke stažení zde


Ohlédněte se za sjezdem v našem krátkém videu


video


Fotogalerie z akce

Předchozí Další