XLI. sjezd českých a slovenských
alergologů a klinických imunologů

9.–12. 10. 2024

Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové

XLI. sjezd českých a slovenských
alergologů a klinických imunologů

9.–12. 10. 2024

Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové

XLI. sjezd českých a slovenských
alergologů a klinických imunologů

9.–12. 10. 2024

Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové

XLI. sjezd českých a slovenských
alergologů a klinických imunologů

9.–12. 10. 2024

Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové

Modul: Intro banner
Vážené a milé kolegyně a kolegové, milí přátelé,

za organizátory kongresu si vás po dlouhých 18 letech dovolujeme pozvat do „Salonu republiky“, věnného města českých královen, ležícího na soutoku řek Labe a Orlice, města Hradce Králové.

Mottem nadcházejícího sjezdu bude „Alergologie a klinická imunologie v interakcích“. Rádi bychom tak poukázali na přesah našich znalostí do celé řady medicínských oborů a zdůraznili potřebu spolupráce, nejen mezi různými klinickými obory navzájem, ale také na zcela nezastupitelné propojení s vědecko‑akademickými a laboratorními oblastmi. V posledních letech dochází k významné akceleraci aplikace teoretických závěrů do klinické praxe. Můžeme tak být nejen očitými svědky, ale přímou součástí fascinující revoluce, která možnosti našeho oboru posouvá stále dále a dále.

V říjnu 2024 se budeme těšit na přátelská setkání i odborné diskuze.

Pavlína Králíčková

Viceprezidentka sjezdu<br>MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Viceprezidentka sjezdu
MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Prezidentka sjezdu
doc. MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D.Pořadatel
Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP
ve spolupráci se
Slovenskou spoločnosťou alergológie a klinickej imunológie

Prezidentka sjezdu
doc. MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D.

Viceprezidentka sjezdu
MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Motto sjezdu
Alergologie a klinická imunologie v interakcích

Organizátor
Solen, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Modul: Aktuality


Modul: Partneři