Aktivní účast

Přihlášky k aktivní účasti zasílejte prostřednictvím registračního formuláře. Děkujeme.

MOŽNOSTI AKTIVNÍ ÚČASTI

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Vyzvaná přednáška

 • Účast formou přednášky je možná pouze pro přednášející vyzvané programovým výborem Sjezdu.
  • Abstrakt zašlete ve formátu MS Word společně s vaší přihláškou on‑line na www.csaki‑sjezd.cz. Pokud v době registrace ještě abstrakt nemáte zpracován, dopošlete ho nejpozději
   do 15. 7. 2024 na e‑mail pavkova@solen.cz.

Poster

 • Registrace ostatních aktivních účastníků je možná výhradně formou posteru.
 • Abstrakt ve formátu MS Word je povinnou položkou on‑line registrace na www.csaki‑sjezd.cz, zašlete ho společně s Vaší přihláškou.  
  • Maximální rozměr posteru 90 cm na šířku, 140 cm na výšku.


POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSTRAKTU

 • Název souhrnu začněte velkým písmenem
 • Jména autorů uveďte iniciálou křestního jména s tečkou, poté příjmení bez titulů
 • Pracoviště autorů označte číselným horním indexem
 • Vlastní text by měl být výstižný, konkrétní, v rozsahu strany (do 300 slov)
 • Písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1
 • Strukturování: Cíl práce, Materiál a metody, Výsledky, Závěry.
 • Za gramatickou a formální správnost odpovídají autoři
 • Souhrny neodpovídající pokynům budou autorům vráceny 

KONTAKT PRO AKTIVNÍ ÚČASTNÍKY

Mgr. Vendula Pávková / Mob.: +420 777 714 679  / e‑mail: pavkova@solen.cz